Regler kring vinterdäck och sommardäck


I tidsperioden 1 december till den 31 mars finns ett lagkrav på att nyttja vinterdäck, ifall det är vad man kallar vinterväglag. Med vinterväglag menas att någon del av vägbanan, inklusive vägrenen, är utsatta för snö, is, slask eller frost.

 

Med vinterdäck menas antingen dubbdäck eller odubbade friktionsdäck. Dubbdäck får normalt användas mellan 1 oktober och 15 april, men man kan ha dem både tidigare och senare om det är, eller riskerar att bli, vinterväglag. Odubbade friktionsdäck är det tillåtet att använda hela året.

 

Man får inte ha både odubbade och dubbade däck på samma fordon, och om fordonet har dubbdäck måste också släpvagnen ha det. Om bilen har odubbade däck, så kan släpet antingen ha dubbade eller annars odubbade däck. Det är för att undvika olyckor, där släpet exempelvis sladdar vid inbromsning, som släpet inte får ha sämre grepp på vägen än vad bilen har.

 

För att vinterdäcken ska vara tillräckligt effektiva krävs ett visst mönsterdjup. Mönsterdjupet talar också om hur slitna däcken är. För personbilar och lätta fordon (med en totalvikt upp till 3,5 ton) ska mönsterdjupet vara 3 mm. Samma mönsterdjup krävs för de däck som släpvagnen har, om den dras av något av dessa fordon.

 

För lastbilar, bussar och personbilar av klass 2, de med en total vikt på över 3,5 ton krävs istället att mönsterdjupet är 5 mm.

 

På vissa platser, så som särskilda gator inne i storstäder, kan det finnas förbud mot dubbdäck. För att köra på sådana gator under vintertid krävs istället friktionsdäck. Ett fåtal undantag finns från kravet att använda vinterdäck, mer information hittas hos Transportstyrelsen.