bil-motor.se

Bilförsäkring online

Att skaffa bilförsäkring online är ett bekvämt alternativ som inte bara sparar tid utan även kan resultera i bättre priser. Medan trafikförsäkringen är obligatorisk, så täcker den oftast inte alla situationer. Genom att välja en halvförsäkring kan du få ersättning om din bil exempelvis utsätts för skadegörelse eller brand.

Om du däremot väljer en helförsäkring, som inkluderar både halvförsäkring och vagnskadegaranti, kan du få ersättning även för skador på din bil vid en olycka. Läs mer om vad som gäller om du ska teckna en bilförsäkring och vad en bilförsäkring kostar.

Länkar

Kontakta oss

Läs mer >

Teckna bilförsäkring

Att teckna bilförsäkring för olika bilmodeller följer generellt sett samma process. Du behöver ange dina personuppgifter samt information om bilen, och därefter får du ett prisförslag för försäkringen. Priset kan variera beroende på bilmodell, bilens ålder och din ålder. Ett enkelt sätt att teckna bilförsäkring är hos WaterCircles.se, där du även kan välja en försäkring anpassad efter din specifika bilmodell. Deras försäkringar är även märkta med Bra miljöval, och genom att köpa din bilförsäkring hos dem kan du få en rabatt som ger dig ett förmånligt pris. Vissa bilförsäkringar inkluderar vägassistansförsäkring, som täcker dina kostnader om bilen går sönder eller är med i en olycka.

Vad kostar bilförsäkring?

En genomsnittlig försäkring till bil ligger på cirka 330 kronor i månaden eller 3930 kronor per år. Vad en bilförsäkring kostar varierar beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar vanligtvis din ålder, bostadsort, bilens modell och ålder samt ditt försäkringsbehov. Nya och dyrare bilar kan ha högre försäkringspremier än äldre och billigare modeller.

Privatleasing

Vid privatleasing av en bil är det viktigt att ha rätt försäkring på plats. Trots att du inte äger bilen är det du som förare som ansvarar för att det finns tillräckligt skydd. Vanligtvis rekommenderas en halvförsäkring för privatleasade bilar, eftersom detta ger ett skydd som liknar en helförsäkring och täcker skador som kan uppstå vid till exempel skadegörelse eller brand.

Vanliga frågor & svar

När du ska teckna eller förstå en bilförsäkring kan det finnas flera frågor och funderingar. Vanliga frågor rör prissättning, täckning vid olika händelser, möjligheter till självriskrabatter och vilka personer som bör vara registrerade på försäkringen. Det är alltid bra att vara informerad och noga läsa igenom villkoren för att vara väl förberedd.

Vad täcker en försäkring till bil?

Vad en försäkring till bil täcker varierar beroende på villkoren i din specifika försäkringsplan. För att få mer detaljerad information om vad som ingår i en hel- eller halvförsäkring kan du besöka Konsumenternas webbplats.

Generellt sett täcker en bilförsäkring följande områden:

  • Personskador vid en olycka som du orsakar, inklusive skador på dig själv, passagerare, personer i andra fordon och andra inblandade. Dessa skador täcks av trafikförsäkringen.
  • Skador på lös egendom och på andra fordon vid en olycka. Även dessa skador täcks av trafikförsäkringen.
  • Skador på din bil som orsakas av händelser såsom brand, stöld eller glasrelaterade skador.
  • Skador på din egen bil vid en olycka kräver vanligtvis en helförsäkring eller vagnskadeförsäkring.


Vad innebär självriskrabatt?

En självriskrabatt innebär att du inte behöver betala självrisken, eller att den sänks till en lägre nivå. En självriskrabatt kan vara en del av en tilläggsförsäkring och gäller då vid särskilda tillfällen. Det kan till exempel vara om du kör på ett djur, om din bil blir utsatt för skadegörelse, vid en parkeringsskada eller vid behov av bärgning. Skador som beror på en olycka täcks normalt inte. Det kan också finnas en självriskrabatt för skador som omfattas av vagnskadegarantin.

Kan man stå på en bilförsäkring utan att äga bilen?

Ja, det är möjligt att stå på en bilförsäkring även om man inte äger bilen. Det är vanligt att personer som regelbundet använder eller kör en bil, men inte är dess ägare, inkluderas som förare på bilförsäkringen. Det kan vara till exempel om du hyr eller lånar en bil, eller om du delar bil med någon annan. Att vara inkluderad i försäkringen som förare ger dig försäkringsskydd om något skulle inträffa när du kör bilen. Det är dock viktigt att notera att ägaren av bilen är den som vanligtvis ansvarar för att ha en giltig försäkring på plats för fordonet. Det är därför viktigt att ha tydliga avtal och samförstånd mellan bilens ägare och den som står på försäkringen som förare.

Vad händer om jag krockar med någon annans bil?

Vid en kollision med en annan bil, där du är ansvarig för olyckan, är det din försäkring som kommer att betala ut ersättning. Detta gäller för skador på den andra bilen samt för personskador som drabbat alla inblandade parter. Om du har en helförsäkring kan du även få ersättning för skador på din egen bil. Om det däremot är den andra bilen som har orsakat kollisionen, kan du ansöka om ersättning från den personens försäkring.