Stor skillnad på inlåningsränta och utlåningsränta på bensinkorten

Att det är skillnad på de olika bensinkreditkorten gällande deras bonusprogram är ingen nyhet. De ger alla bonus till de som tankar hos dem och ingen bonus så länge som man tankar hos en konkurrent. Men det är mer än bara bonusen som skiljer korten åt. En annan sak som skiljer dem är nämligen både inlåningsräntan och utlåningsräntan, vilket vi undersökt. Dessutom är det otydligt hur den effektiva räntan ska beräknas vilket en artikel på bastakreditkortet.com påvisar.

Inlåningsräntan

Av alla kreditkort som finns i Sverige så dominerar bensinkorten starkt gällande att ge ränta på insatt kapital. Däremot är skillnaden stor. OK/Q8 ger för tillfället 0,50%, Circle K 1,32%, Preem 1,45% och Shell toppar 2,00%. Även om det inte ger stor skillnad i kronor och ören så är det trots allt fyra gånger så hög insättningsränta hos Shell som hos OK/Q8.

Utlåningsräntan

Ser man till den nominella räntan som dessa kort erbjuder är skillnaden också riktigt stor. Den bensinkedja som ger lägst ränta är OK/Q8 med 13,25% och den som hade högst är Shell (därefter Preem). Uppenbarligen får man räkna med hög inlåningsränta och hög utlåningsränta – eller tvärtom.

Samtidigt kan det uppkomma ett flertal andra avgifter som gör att den effektiva räntan skiljer sig ännu mer mellan bolagen. Även här är OK/Q8 bäst med 15,22% mot högsta räntesatsen hos Preem på 19,38% samt Shell på 19,54%.

Svårt att jämföra effektiv ränta

Ser man enbart på bensinbolagens egna representiva exempel, där effektiv ränta presenteras, är alltså OK/Q8 bäst. Men samtidigt poängteras det i en artikel om effektiv ränta på kreditkort att det inte är helt korrekt att jämföra korten utifrån denna räntesats. Orsaker som lyfts fram för att visa detta är att bolagen bland annat utgår från olika kreditbelopp när effektiv ränta ska räknas ut samt att beräkningen grundar sig på olika lång ränteperiod.

Gällande kreditbelopp visar sig detta sig mycket tydligt. Circle K har exempelvis valt att räkna med en utnyttjad kredit på 20 000 kr som ska återbetalas under 12 månader. Detta medan OK/Q8 har använt sig av summan 30 000 kr. Detta gör skillnad på den effektiva ränta då samtliga avgifter (avgifter och räntor) slås samman och beräknas på använt kreditbelopp.

Ett flertal av bensinkorten har även en förhållandevis ovanlig extra avgift, en extra avgift som läggs till när man utnyttjar krediten på kortet. Vilket då gör att den till synes låga räntan snabbt skjuter uppåt när man räknar på effektiv ränta. Ett mindre snyggt sätt att försöka gömma den verkliga effektiva räntan.

Det är alltså stor skillnad på kreditkorten både gällande utlåningsränta och inlåningsränta. Dessutom är det skillnad på hur den effektiva utlåningsräntan räknas ut. Lätt blir det därmed inte att göra en enkel och tydlig jämförelse mellan korten.