Parkering i Gävle

På Gävle kommuns hemsida står det att ”Gävle ska upplevas som enkel och trevlig stad att parkera i”. Men är det verkligen så? Under flera år har affärsägare klagat på att allt fler kunder väljer att åka till Valbo Köpcentrum istället för att handla i centrum. Detta just på grund av svårigheter att ta sig fram och dyra parkeringskostnader.

Inne i centrala Gävle finns ca 1900 parkeringsplatser med avgift. Dessa är sorterade i fyra zoner. De kostar 2,5 ,10 och 15kr per timme. Utöver det finns privata aktörer som har avgiftsbelagda platser.  Det finns alltså platser – i alla fall om man kan tänka sig stå på nått av de stora parkeringshusen. Ute på gatorna lyser i alla fall parkeringsmöjligheterna med ganska stor frånvaro.

Parkeringsavgifterna som nämns ovan ska erläggas på vardagar 9-18 (i röd zon fram till 19). På lördagar och på dagar före helgdag är det 9-15 som gäller.

Parkeringsförbud

I vissa områden är det aldrig tillåtet att parkera. Så länge som inget annat anges (ex. med skylt) är parkering alltså förbjuden. Var även noga att kontrollera eventuella lastzoner och om så kallade väglinjer markerar upp om det är parkeringsförbud. Detta kan exempelvis markeras genom sneda streck i likhet på en busshållplats.

Datumparkering

Mellan första oktober och 15:e maj är det datumparkering i Gävle. Det betyder att man måste parkera på sidan med jämna husnummer mellan 00-8:00 på ojämna datum – samt tvärtom. Detta sker för att väghållningen ska kunna arbeta effektiv på gatorna.

Datumparkering är aktiv över hela Gävle och även inom många bostadsområden. Det enda som kan upphäva detta är det med en skylt anges någon annan information.

24-timmar

På allmänna platser (ej med avgift) får man ställa sin bil förutsatt att det inte skapar trafikfara. Bilen får då maximalt stå parkerad i 24 timmar. Vardag före helgdag samt på helgdagar gäller inte denna regel. Det kan även finnas lokala regler som därmed begränsar detta. På många bostadsområden får bilarna stå längre förutsatt att man är en av de som bor på området eller hälsar på under kortare tid.

Ladda elbilen

Har du elbil så blir parkeringen billigare! Gävle Kommun vill dra sitt strå till stacken för att främja elbilarna och ger därför gratis laddning och parkering för elbilar på parkeringen på slottstorget. En central parkering som man sedan kan gå till centrala torget från på 5 minuter.

Mer info hittas på Gävle Kommuns hemsida.