Låg ränta ska locka till bilinköp

Så här i början av januari satsar många bilfirmor på att locka till sig nya kunder via fördelaktig finansiering. Med räntor kring 1,9% kan det vara lockande att passa på. Men man bör kolla avtalen noga för låga räntor är inte allt.

Bilden är tagen från den lokala dagstidningen Gefle Dagblad och visar hur flera bilfirmor runt om i Gävle lockar med stort utbud och billig finansiering om man väljer att köpa ny bil i januari. Men man bör ställa sig frågan om det är bäst att låna via bilhandlare eller inte? (Läs vidare under bilden)

 

Se upp med övriga kostnader

I artikeln ”Fem fallgropar när du tar ett billån” lyfter Expressen fram att billån ibland inte är så fördelaktiga som man kan tro vid en första blick. ’

  • Se på kapitalkostnad

Kapitalkostnad är lånets totala kostnad över hela låneperioden. Det är den mest relevanta siffra att titta på då den inkluderar samtliga räntekostnader och avgifter. Ett lån som kostar 5000kr är alltid dyrare än ett lån som kostar 4000kr. Detta oavsett räntenivå eller månadsbetalning.

  • Titta inte bara på månadskostnaden

Det är mycket lätt att titta på månadskostnaden och lockas av låg månadskostnad. Men en orsak till att månadskostnaden är så låg kan bero på lång amorteringstid – vilket skapar ett dyrare lån i längden.

  • Jämför bara effektiv ränta

Den ränta som anges i reklamen är den nominella räntan. Men därtill kan det uppkomma uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra avgifter. Därför ska man alltid fråga efter den effektiva räntan som tydligare speglar lånets årliga kostnad översatt till procent.

Gör det så stor skillnad? Ja! . En liten aviseringskostnad på 45kr per månad kommer totalt kosta 5400kr på ett lån som betalas på 10 år.

  • Sök hellre högre ränta än låg ränta med många avgifter

Om två lån har samma effektiva ränta bör man välja det lån som främst har kostnader i räntan. Detta eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla – men inte de övriga kostnaderna.

  • Rörlig eller fast ränta?

Det är absolut vanligast med rörlig ränta. Men kontrollera detta noga. Är det fast ränta finns fördelen att man vet räntesatsen under hela låneperioden. Men nackdelen är att räntan ofta är något högre och dessutom kan det uppkomma kostnader om man vill lösa lånet i förtid.

 

(Denna artikel är inte skriven för att på något sätt kritisera de företag som nämns på bilden. Räntan kan vara mycket fördelaktig. De nämns bara som exempel.)